Jeroen

Jeroen is Kinderfysiotherapeut en Oedeem- en Lymfetherapeut, geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.


Jeroen heeft vele opleidingen gevolgd op het gebied van COPD en Astma, Arbeid en Gezondheid, Oedeem- en Lymfedrainage, Manuele Therapie Marsman, Oncologie, Diabetes Mellitus, Chronisch Hartfalen, Hartrevalidaite, en Perifeer Vaatlijden en Fysiotherapie. Hij heeft de 4-jarige opleiding Master Pediatric Physical Therapy (kinderfysiotherapie) gevolgd en de specialisatie fysiotherapie bij 0-2 jarigen. Jeroen is deelnemer aan diverse kennis netwerken waaronder het Hart-Vaat-Long netwerk, DCD-netwerk en het Lymfenetwerk. Hij is werkzaam op de locaties in Neede en Borculo en op ZML-school De Leeuwerik en VSO school De Triviant in Neede en behandelt kinderen aan huis (0-2 jaar).


  • CrossFit Level I Trainer Course
  • CrossFit Kids Trainer
  • Crossfit Level II Trainer Course